top of page
Soldier-comforts-man_G_956729752.jpg
Візія

Ми створюємо ефективну загальнонаціональну систему онлайн та офлайн моніторингу, діагностики, лікування, реабілітації та соціальної адаптації ветеранів, військовослужбовців, співробітників правоохоронних органів, спеціальних служб, осіб задіяних в обслуговуванні та функціонуванні критичної інфраструктури, постраждалих від ПТСР та інших психічних розладів, а також інформування щодо причин виникнення таких розладів та методів їх лікування, за активної участі всіх стейкхолдерів зі сторони держави, приватного бізнесу та громадських організацій, в тому числі міжнародних.

Актуальність проєкту "Обличчям до Життя"

Низький рівень просвітницької та комунікаційної політики щодо обізнаності громадян про прояви та методи корекції психологічних та психіатричних проблем на рівні суспільства продовжує суттєво посилювати стигматизацію проблеми психічних розладів та як результат призводить до відсутності поінформованого запиту від населення щодо ефективних способів діагностики та корекції таких розладів. Влада, суспільство та інституції уникають публічного обговорення існування такої проблеми та її вирішення.

Відсутність міжнародної горизонтальної комунікації по даній проблематиці унеможливлює залучення найкращих світових практик та методологій, й ефективність державної програми діагностики та лікування психічних розладів залишається на низькому рівні, що суттєво посилюється недостатньою кількістю кваліфікованих психіатрів та низькою доступністю психофармакологічних препаратів.

Окрім того, відсутність можливостей проведення діагностики психічних розладів через віддалене місцезнаходження постраждалих, можливі помилки чи свідоме викривлення результатів діагностики через залежність від людського фактору, негативне ставлення осіб з психічними розладами до психіатричної допомоги через страх перед стигматизацією, низький рівень розвитку програм соціальної реабілітації осіб з психічними розладами та їхніх близьких тощо, посилюють та поглиблюють проникнення проблеми ПТСР та їх наслідки в суспільстві.

На жаль, слід констатувати недостатню ефективність як системи діагностики та лікування ПТСР у ветеранів бойових дій, співробітників правоохоронних та безпекових органів, та інших громадян України з групи ризику розвитку ПТСР та інших психічних розладів, що створюють ризики для безпеки суспільства, з повним циклом їх подальшої реабілітації та соціальної адаптації, так і системи оцінки психологічної готовності виконання службових обов'язків співробітниками правоохоронних та безпекових органів в Україні.

Пропоноване рішення

Створення та розбудова спроможності всеукраїнської системи діагностики психічного стану ветеранів бойових дій, співробітників правоохоронних та безпекових органів, та інших громадян України з групи ризику розвитку ПТСР та інших психічних розладів за допомогою використання інноваційних технологій, розробка відповідних політик та створення національної системи повного циклу їх подальшого лікування, реабілітації та соціальної адаптації.

Застосовані технології

Основою проекту "Обличчям до життя" є використання випереджувальних технологій телемедицини, збору біометричних даних, аналізу великих даних (Big Data) та штучного інтелекту (Artificial Intelligence).

В рамках реалізації пілотного проекту передбачається застосування Innovative Biometric Technologies (IBT) з розпізнавання обличчя та м'язових рухів (face recognition), які аналізують швидкі (<1/15 секунди) мимовільні мімічні мікровирази емоцій на обличчі респондента в якості біометричних показників емоційного стану. Хмарна (або локальна) архітектура онлайн обробляє отримані дані та визначає ймовірність певного психічного стану особи на підставі аналізу сигнатур.

bottom of page